Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC! Liên Hệ : 0978432440


Giá : 6.000.000 Vnđ


Thống Kê Siêu Lô Miền bắc

Ngày Chốt Số Kết Quả

23/10/2020

Báo Số: 98

Ăn Siêu Lô 98

22/10/2020

Báo Số: 41

Ăn Siêu Lô 41

21/10/2020

Báo Số: 89

Trượt Siêu Lô

20/10/2020

Báo Số: 30

Ăn Siêu Lô 30

19/10/2020

Báo Số: 95

Ăn Siêu Lô 95

18/10/2020

Báo Số: 19

Ăn Siêu Lô 19

17/10/2020

Báo Số: 92

Ăn Siêu Lô 92

16/10/2020

Báo Số: 97

Ăn Siêu Lô 97

15/10/2020

Báo Số: 79

Ăn Siêu Lô 79 (2 Nháy)

14/10/2020

Báo Số: 28

Trượt Siêu Lô

13/10/2020

Báo Số: 98

Trượt Siêu Lô

12/10/2020

Báo Số: 31

Ăn Siêu Lô 31 (1 Nháy)

11/10/2020

Báo Số: 73

Ăn Siêu Lô 73 (2 Nháy)

10/10/2020

Báo Số: 77

Ăn Siêu Lô 77 (2 Nháy)

09/10/2020

Báo Số: 33

Ăn Siêu Lô 33

08/10/2020

Báo Số: 37

Ăn Siêu Lô 37

07/10/2020

Báo Số: 03

Ăn Siêu Lô 03

06/10/2020

Báo Số: 93

Ăn Siêu Lô 93

05/10/2020

Báo Số: 94

Ăn Siêu Lô 94 (2 Nháy)

04/10/2020

Báo Số: 35

Trượt Siêu Lô

03/10/2020

Báo Số: 25

Trượt Siêu Lô

02/10/2020

Báo Số: 31

Ăn Siêu Lô 31

01/10/2020

Báo Số: 90

Ăn Siêu Lô 90

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Giá : 6.000.000 VnđThống Kê Siêu Lô Miền Nam

Ngày Chốt Số Kết Quả

23/10/2020

Báo Số: 11

Ăn Siêu Lô 11

22/10/2020

Báo Số: 13

Ăn Siêu Lô 13

21/10/2020

Báo Số: 13

Ăn Siêu Lô 13

20/10/2020

Báo Số: 74

Trượt Siêu Lô

19/10/2020

Báo Số: 71

Ăn Siêu Lô 71

18/10/2020

Báo Số: 12

Ăn Siêu Lô 12

17/10/2020

Báo Số: 51

Ăn Siêu Lô 51

16/10/2020

Báo Số: 77

Ăn Siêu Lô 77 (2 Nháy)

15/10/2020

Báo Số: 88

Ăn Siêu Lô 88

14/10/2020

Báo Số: 17

Ăn Siêu Lô 17

13/10/2020

Báo Số: 21

Ăn Siêu Lô 21

12/10/2020

Báo Số: 66

Trượt Siêu Lô

11/10/2020

Báo Số: 01

Trượt Siêu Lô

10/10/2020

Báo Số: 02

Ăn Siêu Lô 02 (2 Nháy)

09/10/2020

Báo Số: 45

Ăn Siêu Lô 45

08/10/2020

Báo Số: 07

Ăn Siêu Lô 07

07/10/2020

Báo Số: 09

Ăn Siêu Lô 09

06/10/2020

Báo Số: 06

Ăn Siêu Lô 06

05/10/2020

Báo Số: 84

Ăn Siêu Lô 84 (2 Nháy)

04/10/2020

Báo Số: 35

Trượt Siêu Lô

03/10/2020

Báo Số: 04

Ăn Siêu Lô 04

02/10/2020

Báo Số: 22

Ăn Siêu Lô 22

01/10/2020

Báo Số: 60

Ăn Siêu Lô 60

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Giá : 4.000.000 Vnđ


Thống Kê bạch thủ lô miền bắc

Ngày Chốt Số Kết Quả
23/10/2020 Báo Số: 00 Ăn Lô 00
22/10/2020 Báo Số: 64 Ăn Lô 37
21/10/2020 Báo Số: 37 Trượt
20/10/2020 Báo Số: 99 Trượt
19/10/2020 Báo Số: 64 Ăn Lô 64
18/10/2020 Báo Số: 01 Ăn Lô 01
17/10/2020 Báo Số: 01 Ăn Lô 01
16/10/2020 Báo Số: 55 Trượt
15/10/2020 Báo Số: 40 Ăn Lô 40
14/10/2020 Báo Số: 09 Ăn Lô 09
13/10/2020 Báo Số: 79 Trượt
12/10/2020 Báo Số: 80 Trượt
11/10/2020 Báo Số: 00 Ăn Lô 00
10/10/2020 Báo Số: 80 Trượt
09/10/2020 Báo Số: 33 Ăn Lô 33
08/10/2020 Báo Số: 04 Ăn Lô 04
07/10/2020 Báo Số: 24 Trượt
06/10/2020 Báo Số: 31 Ăn Lô 31
05/10/2020 Báo Số: 87 Ăn Lô 87
04/10/2020 Báo Số: 53 Trượt
03/10/2020 Báo Số:68 Ăn Lô 68
02/10/2020 Báo Số:62 Ăn Lô 62
01/10/2020 Báo Số:37 Ăn Lô 37
30/09/2020 Báo Số: 40 Ăn Lô 40
29/09/2020 Báo Số: 77 Trượt
28/09/2020 Báo Số: 59 Ăn Lô 59
27/09/2020 Báo Số: 00 Trượt

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Giá : 2.000.000 Vnđ


Thống Kê song thủ lô miền bắc

Ngày Chốt Số Kết Quả
23/10/2020 Báo Số: 23 32 Ăn Lô 32
22/10/2020 Báo Số: 37 73 Ăn Lô 37
21/10/2020 Báo Số: 90 09 Ăn Lô 90
20/10/2020 Báo Số: 99 00 Ăn Lô 00
19/10/2020 Báo Số: 26 99 Trượt
18/10/2020 Báo Số: 57 75 Ăn Lô 75
17/10/2020 Báo Số: 01 10 Ăn Lô 01
16/10/2020 Báo Số: 17 71 Ăn Lô 17
15/10/2020 Báo Số: 45 54 Trượt
14/10/2020 Báo Số: 67 76 Ăn Lô 76
13/10/2020 Báo Số: 30 03 Ăn Lô 30
12/10/2020 Báo Số: 24 42 Ăn Lô 42
11/10/2020 Báo Số: 12 21 Ăn Lô 12
10/10/2020 Báo Số: 59 95 Ăn Lô 59
09/10/2020 Báo Số: 34 43 Trượt
08/10/2020 Báo Số: 10 01 Ăn Lô 01
07/10/2020 Báo Số: 20 02 Ăn Lô 20
06/10/2020 Báo Số: 48 84 Ăn Lô 48
05/10/2020 Báo Số: 58 85 Ăn Lô 85
04/10/2020 Báo Số: 48 84 Ăn Lô 48x2
03/10/2020 Báo Số: 33 88 Ăn Lô 33
02/10/2020 Báo Số: 70 07 Ăn Lô 07
01/10/2020 Báo Số: 10 01 Ăn Lô 01

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Giá : 3.000.000 Vnđ


Thống Kê Dàn lô 4 số miền bắc

Ngày Chốt Số Kết Quả
23/10/2020 Báo Số: 16 61 54 45 Ăn Lô 61 54
22/10/2020 Báo Số: 37 73 41 14 Ăn Lô 37 41
21/10/2020 Báo Số: 61 16 29 92 Ăn Lô 16 61
20/10/2020 Báo Số: 09 90 37 73 Ăn Lô 37x2
19/10/2020 Báo Số: 26 62 99 77 Ăn Lô 77
18/10/2020 Báo Số: 75 57 26 62 Ăn Lô 92x2 26 62
17/10/2020 Báo Số: 01 10 29 92 Ăn Lô 29 92 01
16/10/2020 Báo Số: 79 97 58 85 Ăn Lô 97 85
15/10/2020 Báo Số: 88 33 40 04 Ăn Lô 33 40
14/10/2020 Báo Số: 67 76 90 09 Ăn Lô 09 76
13/10/2020 Báo Số: 89 98 20 02 Ăn Lô 20 02 89
12/10/2020 Báo Số: 67 76 57 75 Ăn Lô 76 75
11/10/2020 Báo Số: 12 21 49 94 Ăn Lô 12 49 94
10/10/2020 Báo Số: 34 43 57 75 Ăn Lô 43 57
09/10/2020 Báo Số: 33 88 17 71 Ăn Lô 33 88 71
08/10/2020 Báo Số: 37 73 34 43 Ăn Lô 37 73
07/10/2020 Báo Số: 90 09 24 42 Ăn Lô 90 09
06/10/2020 Báo Số: 56 65 13 31 Ăn Lô 65 31
04/10/2020 Báo Số: 88 54 58 06 Trượt
04/10/2020 Báo Số: 29 92 25 52 Ăn Lô 92 52
03/10/2020 Báo Số: 69 96 25 52 Ăn Lô 96x2 52
02/10/2020 Báo Số: 26 62 79 97 Ăn Lô 62 79x2
01/10/2020 Báo Số: 37 73 16 61 Ăn Lô 37 16x2

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

Giá : 6.000.000 Vnđ


Thống Kê dàn đề 10 số miền bắc

Ngày Chốt Số Kết Quả
23/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Trượt
22/10/2020 Báo Số: Đầu 8 Trượt
21/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Ăn Đề 43
20/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Trượt
19/10/2020 Báo Số: Đầu 7 Trượt
18/10/2020 Báo Số: Đầu 1 Ăn Đề 19
17/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Trượt
16/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Ăn Đề 08
15/10/2020 Báo Số: Đầu 2 Ăn Đề 28
14/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Trượt
12/10/2020 Báo Số: Đầu 3 Trượt
12/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Trượt
11/10/2020 Báo Số: Đầu 7 Trượt
10/10/2020 Báo Số: Đầu 1 Ăn Đề 18
09/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Ăn Đề 94
08/10/2020 Báo Số: Đầu 2 Trượt
07/10/2020 Báo Số: Đầu 4 Ăn Đề 41
06/10/2020 Báo Số: Đầu 3 Trượt
05/10/2020 Báo Số: Đầu 5 Trượt
04/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Trượt
03/10/2020 Báo Số: Đầu 9 Ăn Đề 97
02/10/2020 Báo Số: Đầu 0 Ăn Đề 00
01/10/2020 Báo Số: Đầu 1 Ăn Đề 18

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng