lưu ý: thanh toán bằng cách chuyển khoản

HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ :0337779069 

 LẤY SỐ TRẢ PHI SAU GIỜ QUAY

TỨ THỦ LÔ 4 SỐ LẤY PHÍ SAU GIỜ (4 TRIỆU ĐỒNG)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TỨ THỦ LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY TỨ THỦ LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
HÔM NAY
14/01/2019 40 04 30 03 ĂN TỨ THỦ LÔ 03 04X2
13/01/2019 49 94 56 65 ĂN TỨ THỦ LÔ 49X2 65
12/01/2019 13 31 48 70 ĂN TỨ THỦ LÔ 31 48X2
11/01/2019 57 75 34 43 ĂN TỨ THỦ LÔ 34 43X2 75
10/01/2019 15 51 12 21 ĂN TỨ THỦ LÔ 15 21
09/01/2019 33 88 25 52 TRƯỢT
08/01/2019 59 95 58 85 ĂN TỨ THỦ LÔ 85 95
07/01/2019 24 42 30 03 ĂN TỨ THỦ LÔ 30X3
06/01/2019 74 47 10 01 ĂN TỨ THỦ LÔ 47x2
05/01/2019 10 01 76 67 ĂN TỨ THỦ LÔ 10 76
04/01/2019 10 01 47 74 ĂN TỨ THỦ LÔ 10 01 47
03/01/2019 68 86 25 52 ĂN TỨ THỦ LÔ 68 52
02/01/2019 38 83 39 93 ĂN TỨ THỦ LÔ 38 39 93
01/01/2019 45 54 40 04 ĂN TỨ THỦ LÔ 54 40 04
31/12/2018 23 32 66 71 ĂN TỨ THỦ LÔ 32X2 66
30/12/2018 14 41 13 31 ĂN TỨ THỦ LÔ 13 31 14
29/12/2018 57 75 58 85 ĂN TỨ THỦ LÔ 57 75
28/12/2018 34 43 47 74 ĂN TỨ THỦ LÔ 43 47 74
27/12/2018 23 32 27 72 ĂN TỨ THỦ LÔ 32 27
26/12/2018 30 03 70 07 ĂN TỨ THỦ LÔ 30 03 07
25/12/2018 45 54 14 41 ĂN TỨ THỦ LÔ 54 41X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC