LẤY SỐ 1 TUẦN ĂN 5 ĐẾN 6 NGÀY CHUYỂN PHÍ SAU GIỜ 

( ĐĂNG KÍ LÀM HỒ SƠ )

ĐỘC THỦ LÔ PHÍ SAU ( 6 TRIỆU)

SONG THỦ LÔ PHÍ SAU ( 3 TRIỆU)

LÔ TÔ 4 SỐ PHÍ SAU (4 TRIỆU)

LÔ TÔ 6 SỐ PHÍ SAU ( 5 TRIỆU)

LÔ TÔ 10 SỐ PHÍ SAU (6 TRIỆU)